PRIVATE MOBILE RADIO (PMR)
Dit wordt ook wel Professional Mobile Radio genoemd - is ontwikkeld voor zakelijke gebruikers die behoefte hebben om met elkaar in contact te staan over relatief korte afstanden met een centraal basisstation / verzender - een typisch voorbeeld is een taxibedrijf. PMR wordt ook veel gebruikt door de hulpdiensten. PMR netwerken bestaan ​​uit één of meer basisstations en een aantal mobiele terminals. Dit systeem zorgt voor een gesloten gebruikersgroep, dat is normaal eigendom en wordt bediend door dezelfde organisatie als haar gebruikers.

Van hun vroege ontwerpen, zijn PMR systemen ontwikkeld tot 'trunked' systemen, de meest opmerkelijke daarvan is TETRA (Terrestrial Trunked Radio). Trunking is een techniek waarbij de middelen van het communicatienetwerk worden gedeeld. Typisch wordt een communicatiekanaal toegewezen voor de duur van een oproep en dan automatisch vrijgegeven om deze te gebruiken voor een ander gesprek,, wellicht tussen verschillende gebruikers op hetzelfde systeem. De techniek maakt het ook mogelijk meerdere basisstations aan te sluiten en om dekking te bieden over een groter gebied dan met een enkel basisstation.

PMR systemen bieden over het algemeen voorzieningen voor gesloten gebruikersgroepen, groepsgesprek, push-to-talk en call set-up tijden, die over het algemeen kort zijn vergeleken met cellulaire systemen. Veel PMR systemen laten Direct Mode Operation toe waarin terminals kunnen communiceren met elkaar direct wanneer ze buiten het dekkingsgebied van een netwerk zijn.

PMR systemen kunnen ook worden ontwikkeld om de toegang van het publiek (via een abonnement) mogelijk te maken, en ze zijn bekend als Public Access Mobile Radio (PAMR). Gebruikers van PAMR zijn​​ meestal niet hetzelfde als eigenaar en operator van het systeem. Traditioneel zijn PMR systemen meestal gebaseerd op Europese normen voor de apparatuur, maar die onder licentie en onder de Nationale frequentie beheersplannen. Een uitzondering is PMR 446, een product 'walkie-talkie' waarbij zes analoge kanalen in de meeste Europese landen voor gebruik toegewezen zonder vergunning heeft.

 

PMR PORTOFOONS